Nederlands (België) English (United States) fr-FR
You are here:   Liens > Verhuur Voorwaarden
  |  Connexion

Verhuur voorwaarden

Réduire
We maken een offerte op maat naar aanleiding van uw aanvraag voor de huur van een trailer via info@vsc.be.

Deze offerte is 14 dagen geldig. Tijdens deze 14 dagen wordt de voorgestelde aanhangwagen vast geklikt op uw naam op de verhuurkalender.
Na het verlopen van deze 14 dagen wordt de aanvraag terug van de kalender afgehaald, om andere klanten ook de mogelijkheid te geven om een aanhangwagen te huren.

Indien u akkoord gaat met onze offerte, gelieve deze dan te bevestigen per mail, met uw facturatiegegevens.

Op deze manier maken we er een permanente reservatie van.

U hoeft geen voorschot te betalen, we gaan uit van een gentleman's agreement. Aangezien u een officiële offerte heeft bevestigd, gaan wij er van uit dat u effectief de aanhangwagen komt afhalen, en u kan van op aan, dat we zorgen dat er een degelijke aanhangwagen beschikbaar is op het moment van afhaling.

Zoals we ook telkens vermelden is het belangrijk dat de aanhangwagen op de laatste dag voor 19:00 wordt binnengebracht, omdat er mogelijk al een volgende klant klaar staat om te vertrekken. Houdt hier altijd rekening mee, en huur liever een dag langer, zodat er voor niemand stress is.

Annuleringsvoorwaarden:

De ervaring leert dat onze klanten reeds lange tijd voor de gewenste huurperiode zoeken naar een geschikte aanhangwagen.
Het is voor ons dan ook lastig om binnen een relatief korte periode voor een boeking/reservering nog een andere klant te vinden, mocht u uw bevestigde reservering willen annuleren.

Hierdoor zijn wij genoodzaakt annuleringskosten te rekenen, deze annuleringskosten komen overeen met een percentage op de afgesproken huurprijs in de initiële goedgekeurde offerte:

  • Bij annulering meer dan 3 maanden vóór de overeengekomen afhaaldatum, worden er geen kosten aangerekend;
  • Bij annulering < 3 maanden en > 2 maanden voor de overeengekomen afhaaldatum worden er 25 % van de kosten gefactureerd;
  • Bij annulering < 2 maanden en > 1 maand voor de overeengekomen afhaaldatum wordt er 37,5 % van de kosten gefactureerd;
  • Bij annulering korter dan 1 maand voor de overeengekomen afhaaldatum wordt er 50% van de kosten gefactureerd.

Overmacht

  • Van overmacht aan de zijde van verhuurder is sprake indien de verhuurder na het bevestigen van de offerte opgemaakt aan de klant verhinderd wordt aan zijn verplichtingen die voortvloeien uit deze offerte of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolgen van oproer, molest, brandschade, waterschade, overstroming, overheidsmaatregelen, defecten aan zaken, het niet nakomen van verplichtingen van derden bij wie de verhuurder zaken of diensten moet betrekken en voorts alle overige oorzaken buiten schuld of de risicosfeer van verhuurder. Bijvoorbeeld het laattijdig retourneren van een gehuurde aanhangwagen door een huurder;
  • Indien door overmacht nakoming van de offerte door de verhuurder verhinderd wordt heeft de huurder en de verhuurder het recht de offerte als beëindigd te beschouwen, zonder dat dit financiële of andersoortige consequenties zal hebben voor de verhuurder. Er zullen geen kosten worden aangerekend.