nl-BE English (United States) Français (France)
U bent hier:   Diensten > Verhuur > Aanhangwagens - Uitleg rijbewijs
  |  Inloggen

Welk rijbewijs heeft u nodig ?

Minimaliseren


Wetgeving in België - een overzicht

Alvorens te starten dienen we enkele begrippen te kennen:
 • Aanhangwagen: Elk voertuig dat bestemd is om door een ander te worden voortbewogen.
 • Sleep: Elke groep voertuigen die aan elkander gekoppeld zijn met het doel door één en dezelfde kracht te worden voortbewogen.  Wanneer een sleep uit een trekkend voertuig en een oplegger bestaat, wordt hij geleed voertuig genaamd.
 • Eigen massa: De massa van het rijklare voertuig met carrosserie, uitrusting en toebehoren, dat brandstof, water en smeerolie ingenomen heeft, echter zonder inbegrip van de vervoerde personen of goederen.
 • Maximum toegelaten massa (MTM): De technisch toelaatbare massa, eventueel beperkt ingevolge de bepalingen van art 32 - KB 15/03/1968.
 • Maximum toegelaten massa van de sleep (MTMS)
 • Maximum toegelaten sleepbare massa (MTSM): Staat voor de maximale massa van een aanhangwagen die technisch door een motorvoertuig kan getrokken worden.
 • Technisch toelaatbare massa: De maximale totale massa van het voertuig, bepaald in functie van de weerstand van het chassis en de andere organen van het voertuig.
 • Laadvermogen: De op het voertuig toegelaten lading, bepaald met inachtneming van de maximale toegelaten massa, de eigen massa op de grond onder ieder van de assen of, voor sommige aanhangwagen op het steunpunt, en desgevallend van de minimale massa op de grond onder de vooras.
 • Massa in beladen toestand: Het geheel van de eigen massa van het voertuig en van de massa van zijn lading, van de bestuurder en van elke andere vervoerde persoon.
 1. Het trekkend voertuig
Als we een aanhangwagen willen trekken hebben we natuurlijk een voertuig nodig dat voorzien is van een koppelingsinrichting.  Elk voertuig in België dat voorzien is van een koppelingsinrichting dient bij zijn inschrijving én bij zijn herinschrijving aangeboden worden bij een erkende keuringsinstelling.

Voor de keuring van de koppelingsinrichting heb je twee keuzes:
 • Keuring voor het trekken van een aanhangwagen met MTM kleiner of gelijk aan 750 kg en/of het vervoer van een fietsendrager.
 • Keuring voor het trekken van een aanhangwagen met MTM groter dan 750 kg en/of het vervoer van een fietsendrager.
In het eerste geval zal je bij goedkeuring een keuringsbewijs ontvangen die geldid is tot het voertuig de leeftijd van vier jaar bereikt heeft.  In het tweede geval zal het voertuig jaarlijks moeten aangeboden worden ter technische controle.

Het is de keuring die bepaald hoeveel massa we met ons voertuig mogen verslepen, geremd en ongeremd.  Dit kan je terugvinden op het keuringsbewijs.

Algemeen principe :
Aan een auto van de cat. B mag een aanhangwagen met een MTM tot 750 kg worden gekoppeld. Een rijbewijs cat. B blijft dan voldoende.

Uitzondering :
Een aanhangwagen met een MTM +750 kg kan eventueel ook nog worden getrokken onder dekking van een rijbewijs cat. B, mits de maximale toegelaten massa van het samenstel niet meer dan 3.500 Kg bedraagt, en het tarra van het trekkend voertuig > MTM aanhangwagen.

In alle andere gevallen heeft u een rijbewijs BE nodig.

Verklarende wetteksten